Hãy dùng Smartphone

Đăng lên bởi Gái Đẹp vào cập nhật lúc

Điện thoại thông minh nên mới hiểu ý tứ thế chứ!


Reng Reng Reng!


Lan ơi ! Bạn trai cô đang gọi


Chạy: lọc cọc lọc cọc…


Hi, vâng, em đi ngay bây giờ!


Reng Reng Reng!


Lén lén lút lút.


Anh ơi, bồ anh gọi!Bình luận